Local VN News


Thông báo về việc phát hành hóa đơn VAT (áp dụng từ 1/1/2017)
2017/03/13
Kính thưa Quý khách hàng,

Công ty TNHH WAN HAI VIỆT NAM - Tổng Đại lý cho Hãng tàu WAN HAI LINES tại Việt Nam, chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Quý khách đối với dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng :

Theo như :
- Luật thuế Giá Trị Gia Tăng số 31/2013/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
- Thông tư số 156/2013/TT của Bộ tài chính ngày 06 tháng 11 năm 2013.
- Theo thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06 tháng 8 năm 2014.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng, chúng tôi sẽ phát hành hóa đơn đỏ có thuế giá trị gia tăng (tất cả các phí đều có thuế suất giá trị gia tăng), chi tiết như sau :

- Cước tàu và các phụ phí thuộc cước :thuế suất là 0%
- Các phí Local charges trả tại Việt Nam : thuế suất 5%

Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Quý khách .
Trân trọng kính chào.

CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM
TỔNG ĐẠI LÝ CHO HÃNG TÀU
WAN HAI LINES


VI - Thông báo về phát hành hóa đơn VAT
EN - VAT invoice new announcement

Back